Aktywnych graczy: 68  Graczy online: 4  Aktywnych wyścigów: 4
Aktualności Forum Ranking Rejestracja konta Osiągnięcia graczy Baza wiedzy Konkurs
Strona główna
Opis gry
Zdjęcia z gry
Statystyki
Regulamin
Regulamin
Regulamin serwisu RaceGame.pl
§ 1 - Definicje
ServHost - Firma prowadzona w ramach działalności gospodarczej o nazwie ServHost Mateusz Paluszek, numerze NIP 716-276-92-66 oraz numerze REGON 060506951 z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 47/35 w Puławach wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem EDG 13019/09 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Puławy dalej zwana jako firma ServHost.

RaceGame.pl - Serwis internetowy o charakterze gry internetowej dostępnej w sieci internet pod adresem URL http://racegame.pl prowadzony przez firmę ServHost.

Użytkownik - Osoba korzystająca z serwisu RaceGame.pl.

Dotacje - Jedna z opcji serwisu RaceGame.pl mająca na celu jego reklamę oraz dająca korzyści w grze RaceGame.pl polegająca na wymianie ruchu poprzez linki.

Serwer proxy - Program dający możliwość użytkowania sieci internet pod adresem IP który nie został przypisany do urządzenia użytkownika.

§ 2 - Opis oraz zasady świadczonych usług
1. Firma ServHost w ramach świadczonych usług udostępnia serwis internetowy RaceGame.pl
2. Treści dostępne w serwisie RaceGame.pl mówiące o zdobyciu dodatkowych korzyści są powiązane tylko i wyłącznie z uruchomioną na potrzeby serwisu grą internetową i w żaden sposób nie odnoszą się do rzeczywistości.
3. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub całkowitego wyłączenia z sieci internet serwisu RaceGame.pl na potrzeby prowadzonych prac technicznych oraz konserwacyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania użytkowników serwisu.
4. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu RaceGame.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
§ 3 - Rejestracja konta
1. Rejestracja konta w serwisie RaceGame.pl jest dobrowolna i oznacza ona akceptację w całości niniejszego regulaminu o czym użytkownik jest informowany przed jej dokonaniem.
2. Zabrania się rejestracji konta o nazwie użytkownika kojarzącej się z Administracją gry.
3. Zabrania się rejestracji więcej niż 5 kont za pośrednictwem jednego, tego samego urządzenia.
§ 4 - Użytkowanie serwisu
1. Użytkowanie serwisu RaceGame.pl jest dobrowolne i nie ograniczone czasowo.
2. Zabrania się:
2.1. Użytkowania serwisu RaceGame.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2.2. Użytkowania serwisu RaceGame.pl w sposób wulgarny czy też nieodpowiedni mogący urazić w jakikolwiek sposób pozostałych użytkowników serwisu.
2.3. Zamieszczania treści pornograficznych.
2.4. Zamieszczania treści reklamowych.
2.5. Sprzedaży oraz podejmowania prób sprzedaży zarejestrowanych kont użytkowników a także ich płatnego udostępniania osobom trzecim.
2.6. Logowania do serwisu RaceGame.pl za pośrednictwem zautomatyzowanych programów.
2.7. Wykonywania wszelkich działań na szkodę firmy ServHost, serwisu RaceGame.pl oraz jego użytkowników.
2.8. Użytkowania dotacji poprzez systemy wymiany ruchu oraz serwery proxy.
2.9. Zamieszczania adresów innych serwisów internetowych o charakterze gry lub o charakterze komercyjnym.
2.10. Rozsyłania spamu.
2.11. Użytkowania serwisu za pośrednictwem nazwy użytkownika kojarzącej się z Administracją gry.
2.12. Podszywania pod Administrację gry.
2.13. Rywalizacji w grze prowadzonej między kontami zarejestrowanymi z jednego, tego samego urządzenia.
3. Wszelkie działania niezgodne z powyższymi postanowieniami będą skutkowały blokadą zarejestrowanego konta użytkownika bądź ograniczeniem czy też blokadą dostępu do serwisu.
§ 5 - Odpowiedzialność
1. Firma ServHost nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Szkody powstałe w wyniku:
1.1.1. Użytkowania serwisu RaceGame.pl w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
1.1.2. Niekompatybilności oprogramowania zainstalowanego po stronie użytkownika.
1.1.3. Ingerencji osób trzecich.
1.1.4. Nieodpowiedniego zabezpieczenia lub udostępnienia zarejestrowanego konta.
1.1.5. Kataklizmów.
1.1.6. Nieprawidłowej pracy serwera lub zainstalowanego na nim oprogramowania.
1.2. Niedostępność w sieci lub nieprawidłową pracę serwisu RaceGame.pl.
1.3. Użytkowanie serwisu RaceGame.pl niezgodnie z obowiązującym prawem.
1.4. Rozpowszechnianie linków systemu dotacji w sposób niezgodny z prawem.
§ 6 - Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa autorskie serwisu RaceGame.pl posiada firma ServHost która zabrania kopiowania jego elementów oraz treści.
§ 7 - Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu RaceGame.pl.
2. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu serwisu RaceGame.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą zamieszczane w serwisie RaceGame.pl i będą wchodziły w życie z dniem ich publikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian dotyczących regulaminu serwisu RaceGame.pl i zapoznawania się z nimi.
Ostatnia modyfikacja: 27.04.2012 1:40
Copyright © 2009-2023 by ServHost
Informacje